Năm 2016, Ban chấp hành Đoàn trường – trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 5 tháng 8 năm 2016 về “KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – PHONG TRÀO THANH NIÊN VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM HỌC 2016 – 2017″, bao gồm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here