1. Đơn xin học bổ sung học phần: Tải về
  2. Đơn xin học lại, học cải thiện điểm: Tải về
  3. Đơn xin chuyển điểm: Tải về
  4. Đơn xin dự thi Tốt nghiệp (Dành cho sinh viên không đủ điều kiện dự thi): Tải về
  5. Đơn xin thi lại Tốt nghiệp (Dành cho sinh viên trượt Tốt nghiệp): Tải về
  6. Đơn xin tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng: Tải về
  7. Đơn xin miễn học Giáo dục quốc phòng: Tải về
  8. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập: Tải về
  9. Mẫu đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần: Tải về

(Lưu ý: Nộp đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (tầng2, khu D). Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chỉ nhận đơn có ký xác nhận của sinh viên từ lớp trưởng hoặc lớp phó học tập. Những học phần giống nhau thì tổng hợp chung trong một đơn.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here