Ngày 07 tháng 04 năm 2020, Sở Khoa học và công nghệ – UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Hợp đồng số 09/HĐ-SKHCN V/v thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở với đề tài ” “Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng chỉ số xét nghiệm 1,5 Anhydroglucitol trong theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường type 2” theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài đã được Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 17/3/2020 (Thuyết minh đề tài được phê duyệt là phụ lục của Hợp đồng).

a) Thời gian thực hiện:
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng (từ tháng 4/2020 đến tháng
5/2021).
– Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021).
– Thời hạn hoàn thành và nộp hồ sơ chứng từ quyết toán đề tài: 31/5/2021.
b) Tổng kinh phí thực hiện đề tài là: 356.016.600 đồng (Ba trăm năm
mươi sáu triệu không trăm mười sáu nghìn sáu trăm đồng), trong đó:
– Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố: 97.832.200 đồng (Chín mươi bảy triệu tám trăm ba mươi hai nghìn hai trăm đồng), bao gồm:
+ Nội dung chi được giao khoán: 24.832.200 đồng (Hai mươi bốn triệu
tám trăm ba mươi hai nghìn hai trăm đồng).
+ Nội dung chi không giao khoán: 73.000.000 đồng (Bảy mươi ba triệu
đồng).
– Nguồn khác: 258.184.400 đồng (Hai trăm năm mươi tám triệu một trăm tám mươi tư nghìn bốn trăm đồng).

Chi tiết hợp đồng: Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here