Sáng thứ 6 ngày 17/12/2021 tại Hội trường (Cơ sở 1) trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chi bộ Lê Thị Thuý, toàn thể đảng viên Chi bộ Khối Kỹ thuật Y học đã thực hiện theo Thông báo số 20-TB/ĐU ngày 14/12/2021 tham gia đầy đủ buổi Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban thường vụ trường tổ chức. Sau buổi Hội nghị, các đảng viên đã nộp đầy đủ bài thu hoạch về cho Đảng uỷ Trường.

Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here