Ngày 14 tháng 09 năm 2017, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp, cụ thể bao gồm:

  • Chương I: Những quy định chung
  • Chương II: Điều kiện làm KLTN, Quy định chấm KLTN
  • Chương III: Hướng dẫn viết KLTN
  • Chương IV: Thi TN khối kiến thức giáo dục chuyên ngành của ĐH, CĐ
  • Chương V: Thi môn KH Mác-Lenin, Tư tưởng HCM của ĐH,CĐ
  • CHương VII: Điều khoản thi hành
  • Và các văn bản kèm theo

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here