Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng đã gửi thông
báo số 57/TB-CĐĐHKTYDĐN về việc ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội
hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” .
Hưởng ứng tích cực cuộc vận động,  tổ công đoàn Khối kỹ thuật Y học đã triển khai đến toàn thể
công đoàn viên tham gia đóng góp cho quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội.
Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here