Ngày 29 tháng 3 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 07/TB-ĐHKTYDĐN: Thông báo số 2 v/v tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2021.

Chi tiết : Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here