Quyết định Số 235/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 13/7/2015 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, thay đổi chức danh nghề nghiệp và các chế độ phụ cấp đối với CCVC-NLĐ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here