Ngày 24 tháng 11 năm 2020, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt Quyết định số 573/QĐ-DHKTYDĐN “Quyết định Ban hành Quy chế Xét tuyển và tiếp nhận viên chức” đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here