Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTYDĐN “Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức” đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here