Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2017, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ Lê Thị Thúy, toàn thể đảng viên của Chi bộ Khối kỹ thuật Y học đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm có:

– Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sau hội nghị, toàn thể đảng viên của chi bộ đã hoàn thành bài thu hoạch đầy đủ và gửi về cho Đảng ủy Trường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here