Năm 2015 – 2016, Khoa Xét nghiệm Y học, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã công bố danh sách 03 đề tài đươc đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước bao gồm:

TT Tên bài báo Tác giả Tạp chí Năm xuất bản Link
1 Generation of recombinant adenovirus for VPS35 expression, a protein implication in parkinson’s disease Tran Anh Khoa, Mauro Rassu, Ngo Viet Quynh Tram, Claudia Crosio, Ciro Iaccarino Journal of Medicine and Pharmacy – Vol 6 – No1 2016 Xem tại đây
2 Prevalence of Dientamoeba fragilis, Giardia duodenalis, Entamoeba histolytica dispar, and Cryptosporidium spp in Da Nang, Vietnam, detected by a multiplex real-time PC Jessica Ögren  Song Van Nguyen  Minh Khac Nguyen  Jan Dimberg  Andreas Matussek APMIS 124, 529 – 533 2016 Xem tại đây
3 Nghiên cứu nồng độ Testosterone huyết thanh ở nam giới có hội chứng chuyển hóa tại bệnh viện Đà Nẵng Ngô Thị Tuyết, Hoàng Thị Thu Hương, Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Quang Y học Việt Nam tập 445 – tháng 8- Số chuyên đề 2016 2016 Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here