Năm 2016 – 2017, Khoa Xét nghiệm Y học, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công bố danh sách 01 bài báo trong nước và 02 bài báo ngoài nước được đăng tải bao gồm:

TT Tên bài báo Tác giả Tạp chí Năm xuất bản Link
1 Xây dựng quy trình thử nghiệm sản xuất mẫu huyết thanh ứng dụng trong ngoại kiểm hóa sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Vũ Quang Huy Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 21(5) 2017 Xem tại đây
2 Prevalence of cervical infection and genotype distribution of human papiloma virus among female in Da Nang, Viet Nam Song Nguyen Van, Minh Nguyen Khac, Jan Dimberg, Andreas Matussek, Anna J. Henningsson Anticancer Research 37: 1243 – 1248 2017 Xem tại đây
3 Molecular characterization of β-thalassemia mutations in central Vietnam Maria G. Doro, Giuseppina Casu, Laura Frogheri, Ivana Persico, Le Phan Minh Triet, Phan Thi Thuy Hoa, Nguyen Huy Hoang, Monica Pirastru, Paolo Mereu, Francesco Cucca and Bruno Masala International journal for hemoglobin research; ISSN: 0363 – 0269 2017 Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here