Căn cứ Hợp đồng khám sức khoẻ giữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa và trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng; Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc Trường lập Kế hoạch khám sức khoẻ cho CBCNVC Nhà trường theo Kế hoạch số 08/KH-TTCĐYK ngày 07 tháng 08 năm 2019.

Chi tiết: Xem tại đây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here