Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 935/QĐ-SYT ngày 01 tháng 08 năm 2020 V/v tiếp nhận và phân bố nhân lực xét nghiệm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

  • Gồm 09 cán bộ, giảng viên chuyên ngành Xét nghiệm thuộc trường Đại học kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trực thuộc Sơt Y tế Thành phố Đà Nẵng.

Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here