Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTYDĐN “Quyết định ban hành Quy chế Xét tuyển và tuyển dụng đặc biệt viên chức” đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here