Năm 2017, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ trong Quyết định số 424/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 01 tháng 09 năm 2017 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

Năm 2017, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO NIÊN CHẾ được ban hành kèm theo Quyết định số 425/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 01 tháng 09 năm 2017 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here