Ngày 08 tháng 09 năm 2015, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành Quyết định số 327/QĐ-ĐHKTYDĐN “Quyết định V/v ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và người lao động của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng” đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here