Năm 2016, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP được ban hành kèm theo quyết định số 643/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 14 tháng 12 năm 2016 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here