Năm 2019, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020 được ban hành trong Quyết định số 488/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 09 tháng 08 năm 2019 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phê duyệt QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC được ban hành trong Quyết định số 494/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 09 tháng 08 năm 2019 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here