Bộ Y tế nhận được công văn số 515/ĐHKTYDĐN ngày 25/09/2020 của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Sau khi xem xét, về nguyên tắc Bộ Y Tế đồng ý phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 bằng hình thức xét tuyển hoặc tiếp nhận viên chức đối với 118 người vào 43 vị trí việc làm theo Kế hoạch số 524/KH-ĐHKTYDĐN ngày 30/09/2020 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Bộ Y tế thông báo để Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng biết, tổ chức thực hiện./.

Cụ thể được ban hành trong Thông báo số 5693/BYT-TCCB V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here