Bộ Y tế nhận được tờ trình số 627/TTr-ĐHKTYDĐN ngày 30/10/2018 của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, đề nghị Bộ Y Tế xem xét phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, bằng hình thức xét tuyển.

Cụ thể được ban hành trong Thông báo số 6853/BYT-TCCB V/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018. xem tại đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here