Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 3, 2023
 • Ngày 09 tháng 06 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-BYT V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II .
 • Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v thành lập bộ máy và nhân lực cơ hữu, bán cơ hữu của Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Chi tiết: Xem tại đây

GIỚI THIỆU

Trung tâm chẩn đoán Y khoa (gọi tắt là Trung tâm) là cơ sở y tế công lập, trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp Giấy phép hoạt động số 0465/SYT-GPHĐ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Trung tâm hoạt động theo mô hình phòng khám đa khoa; là cơ sở khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và theo yêu cầu, là cơ sở đào tạo, thực hành lâm sàng của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Chẩn đoán Y khoa

Tên tiếng Anh: Medical Diagnostic Centre

Địa chỉ:

– Trụ sở: 99 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3843252.

– Email: trungtamchandoanykhoa@dhktyduocdn.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

1.1. Chức năng chuyên môn:

Trung tâm có chức năng khám chữa bệnh theo Phạm vi hoạt động chuyên môn đã được Sở Y tế thẩm định và phê duyệt (ban hành kèm Giấy phép hoạt động số 0465/SYT-GPHĐ do Sở Ytế cấp ngày 25 tháng 4 năm 2014); là cơ sở thực hành của nhà trường có liên quan các khoa, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

1.2. Chức năng hành chính, tài chính:

Trung tâm là đơn vị trực thuộc cơ cấu tổ chức của trường thực hiện chức năng quản lý bộ máy theo quy định của Nhà nước, của nhà trường về công tác quản lý hành chính; là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

 1. Nhiệm vụ

2.1. Khám chữa bệnh, khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, theo dịch vụ yêu cầu cho các đơn vị tổ chức, cá nhân có nhu cầu:

a) Khám bệnh chữa bệnh các: chuyên khoa nội – nhi, ngoại, phụ sản-kế hoạch hóa gia đình, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, phục hồi chức năng, da liễu, y học cổ truyền, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm.

b) Khám sức khỏe định kỳ theo Hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

c) Khám cấp Giấy chứng nhận đủ sức khỏe cho các đối tượng có nhu cầu (kể cả đối tượng có nhu cầu học cấp bằng lái xe).

d) Tổ chức triển khai, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị người bệnh theo các quy định của Bộ Y tế.

đ) Phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe cho các bệnh nhân và người có nhu cầu.

e) Thực hiện dịch vụ sức khỏe theo mô hình sức khỏe gia đình.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trường.

2.2. Đào tạo:

a) Trung tâm là cơ sở thực hành của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, có nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh để đưa ứng dụng các kỹ thuật y khoa vào chương trình giảng dạy, thực hành cho học sinh, sinh viên.

b) Phối hợp các phòng chức năng của Trường tiếp nhận, tham gia quản lý học sinh, sinh viên, học viên của Trường đến học tập, thực hành và nghiên cứu tại Trung tâm theo các quy định của Trường.

c) Phối hợp các phòng chức năng của Trường tham mưu lập kế hoạch, triển khai công tác đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật đối với người có nhu cầu theo yêu cầu của nhà trường.

2.3. Nghiên cứu khoa học:

a) Tham gia nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng.

b) Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quyết định phân công của trường.

c) Thực hiện các chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.4. Hợp tác quốc tế:

Phối hợp Phòng QLKHCN-HTQT thực hiện công tác hợp tác quốc tế về chuyên môn và tham mưu kế hoạch khi có sự liên hệ hợp tác trực tiếp của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của nhà trường.

2.5. Phòng, chống dịch bệnh:

Theo sự phân công của nhà trường, Trung tâm phối hợp các phòng chức năng, Công đoàn thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn trường theo kế hoạch năm học được Hiệu trưởng phê duyệt và tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

3. Đối tượng phục vụ của Trung tâm

 1. Bệnh nhân cấp cứu (tại chỗ và không lưu bệnh quá 24 giờ/ngày).
 2. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.
 3. Bệnh nhân và các đối tượng khác có nhu cầu theo dịch vụ.
 4. Đối tượng có nhu cầu khám cấp Giấy chứng nhận sức khỏe (kể cả cho người có nhu cầu học lái, đổi bằng lái xe).
 5. Các đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
 6. Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ theo Hợp đồng giữa Trung tâm và đơn vị có nhu cầu.