Thứ Hai, Tháng Mười 3, 2022

Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ đối với CNVCNLĐ năm học 2015-2016

Nhằm thực hiện quyền lợi của NLĐ theo quy định Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ hằng năm của đơn vị sử dụng lao động đối với NLĐ theo quy định của pháp...

Quyết định thành lập Trung tâm chẩn đoán y khoa

Ngày 09 tháng 06 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-BYT V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế...