Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022

Quyết định thành lập Trung tâm chẩn đoán y khoa

Ngày 09 tháng 06 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-BYT V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế...