Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022

KHÓA LUẬN SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

STT TÊN KHÓA LUẬN SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm 1- Trường...

KHÓA LUẬN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

STT TÊN KHÓA LUẬN SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1 Nghiên cứu thực trạng nhiễm Coliforms và Escherichia coli trong bánh mì tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Nhiên ThS....