Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022

Thông báo số 4 Điều chỉnh thời gian tổ chức Vòng chung kết cuộc...

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Kỹ thuật y - Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 09/TB-ĐHKTYDĐN : Thông báo số 4 Điều chỉnh thời gian tổ chức Vòng...

Thông báo v/v tổ chức Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học...

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 05/TB-ĐHKTYDĐN v/v Thông báo v/v tổ chức Sinh viên nghiên cứu khoa học...