Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 3, 2023

Thông báo v/v tổ chức Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học...

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 05/TB-ĐHKTYDĐN v/v Thông báo v/v tổ chức Sinh viên nghiên cứu khoa học...

Kết quả vòng sơ tuyển chọn đề tài tham dự vòng chung kết Cuộc...

Ngày 07 tháng 05 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng ban hành Thông báo số 08/TB-ĐHKTYDĐN v/v Kết quả vòng sơ tuyển chọn đề tài tham dự vòng...