Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023

KHÓA LUẬN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

STT TÊN KHÓA LUẬN SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1 Nghiên cứu nồng độ Gamma Glutamyl Transferase (GGT) huyết thanh ở người có hội chứng chuyển hóa đến khám tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa,...

KHÓA LUẬN SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

STT TÊN KHÓA LUẬN SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm 1- Trường...