Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022

Quyết định V/v ban hành CTĐT Đại học ngành Điều dưỡng, XNYH, KTHAYH, PHCN...

Ngày 25 tháng 08 năm 2015, trường Đaih học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã ban hành "Quyết định số 307/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng,...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2015 Ngày 25 tháng 08 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành CHƯƠNG...

Quy định về đánh giá học phần đào tạo Đại học, Cao đẳng theo...

Năm 2014, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quy định về việc đánh giá học phần Đào tạo Đại học, Cao đẳng theo niên chế được ban...

QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC...

QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ   Ngày 27 tháng 08 năm 2014, Trường Đại học Kỹ thuật...

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ...

Năm 2014, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO...

QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC HỌC...

QUYẾT ĐỊNH V/v BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC HỌC ĐẠI HỌC NĂM 2014   Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã...